Sürekli olarak hep güçlü gördüğüne hizmet edecekse insanlar ahlaktan ve değerden bahsetmemeli. Yeri geldiğinde işini , menfaatini değerlerine feda edebilmelidir.

Örneğin iş dünyasında ahlaktan bahsedip de patronun ihale pisliğine ses çıkarmayan birinin aslında toplum için herhangi bir değeri yoktur.

Şöyle de sorabiliriz. Değerler nasıl oluşur ve ahlaki anlayış nasıl gelişir?

Benim gözlemlerime göre ahlaki değerler çoğunluğun menfaatini koruyan tutum ve davranışlardır. Toplum içerisinde çocuktan ihtiyara kadar herkesin hakkını koruyabilen anlayışa ahlak denir.

Dolayısı ile özet olarak her zaman güçlüye itaat etmek için bir bahanesi olan toplumun ahlakı da yoktur. Aslında güçlüye itaat etmesi falan hikayedendir. Kökeninde yatan duygu kişisel çıkarını toplumun çılarının üstünde tutmaktır.

Dikkat ederseniz böyle kalabalıkların çok olduğu yerlerde ahlak dedikleri şey özel hayatı ifşa ve gözetleyicilik olarak anlaşılır. Bu yüzden ne yaparsan yap ama kimse görmeden yap düşüncesi hakimdir.