• Genel ilkelerin istisnai durumlar için de geçerli olduğunu düşünme yanlışı. 'Hiç kimse yalan söylememelidir' genel ilkesinden, 'Bir cani, işleyeceği başka bir cinayet için bilgi almak üzere, üstüne gelirse eğer, yalan söylememelisin!' örneğinde sergilendiği üzere, genel bir kural ya da ilkeyi, uygulanamayacağı özel bir duruma uygulamaktan oluşan formel olmayan yanlış. Genel ilke ya da kuralı, hiçbir koşul, kayıt ya da sınırlamayı hesaba katmadan, özel duruma uygulamaktan oluşan akılyürütme hatası.


Benzer Konular