• Almanya'da 19. yüzyılda Ludwig Büchner, Ernst Haeckel, J. Moleschott, H. Czolbe ve Kari Vogt gibi bilim adamı-filozoflar tarafından savunulan maddeci felsefe anlayışı. Almanya'da, devlet kontrolü altındaki üniversitelerde okutulan resmi felsefeye, doğa bilimlerinin gelişimine karşı tinsel yaşamı, radikal reformlara karşı da varolan devleti korumayı amaçlayan idealist felsefenin, gelişen doğa bilimlerinin deneysel yapısını ifade etmedeki başarısızlığına bir tepki olarak ortaya çıkan söz konusu anlayış, maddeci bir metafiziği, hümanist ve idealist bir ahlak anlayışıyla birleştirerek, spekülatif felsefenin aşırılıklarına ve teolojik sonuçlarına şiddetle karşı çıkmıştır:

    Başka bir deyişle, bilimler üzerine düşünmenin bir sonucu olan bu maddeci hareket, derinlikli bir felsefe akımı oluşturamamışsada, oldukça etkili olmuştur. Bu nedenle, 1 9. yüzyıl materyalizmi kapsamı içine giren bu düşünürlerin öğretileri tutarlı ve sağlam bir maddecilikten çok, eklektik bir düşünce olarak ortaya çıkar. Buna göre, akıl ya da düşünce zaman zaman hareket, bazen hareketin sonucu olan, bazen de harekete zorunlu olarak eşlik eden bir şey olarak tanımlanmıştır.


Benzer Konular