• Her insanda iki karakter bulunur, biri yaşadığı karakteri diğeri ise bilinç altındaki karakteri.
  Bu iki karakter bazısında örtüşür, bazısında tamamen tersidir.
  İnsanlar bilinç altındaki karakterin genelde farkındadır ama onu yaşama imkanı bulamadığından sağlıklı yargılama imkanı da bulamazlar. Bu yüzden bilinçaltındaki karakteri genelde es geçilir. Hatta yaşamındaki karaktere zarar vereceğini düşünerek asli karakter olan bilinçaltı karakteri ret ederler.
  İnsanların gerçek karakterleri bilinçaltındaki karakteri yaşama imkanı bulduğunda açığa çıkar.
  Örneğin bazılarının yaşamı değiştiğinde kişiliğinin de değiştiği görülür. Oysa değişen kişiliği değil, bilinçaltı karakterinin yaşama geçişidir. Çünkü önceki yaşamında asli kişiliğini gösterecek ortam bulamamıştır.
  Buna göre melek gibi bildiğimiz insanların ellerine güç geçirdiğinde değişmesinin nedeni bilinç altındaki gerçek karakterinin dışa vurumundan ibarettir. Tabi bunun tersi de oluyor, kötü birinin güç sahibi olduktan sonra iyiliksever biri olarak karşımıza çıkabiliyor.
  Dolayısıyla insanların bilinçaltındaki gerçek karakteri normal yaşamında değil, güç ve fırsat sahibi olduğunda anlaşılır.
  Ancak şu var ki, insanların bilinçaltındaki karakteri genelde kötü ve fırsatçıdır, bunun tersi karakter çok az kişide bulunur.
  Örneğin Atatürk öyleydi, sıradan biriyken de güçlüyken de hep vatansever, halkçı ve bağımsızlıkçı karaktere sahipti.


 • @bilgisezgi evrim bilinçaltının bilince egemenliğini zorunlu kılmıştır.

  Çünkü ani bir tehdit ve tehlike karşısında kalınca düşünmeye, tartmaya zaman yoktur. Bilincin yerine bilinçaltı hızla durumu değerlendirir ve savaş ya da kaç tepkilerinden birini tercih edip tetikler.

  Bilincimiz bir karar almadan önce bilinçaltı çoktan kararını vermiştir. Bilinçaltı tepkisi kesinlikle bilincin önüne geçer. Beyin incelemelerinde de belli bir kararı vermesi istenen ve kararını verdiğinde bir butona basması istenen denekler beyin görüntüleme cihazları ile gözlemlenmiştir. Denek butona basmadan önce beynin karar verdiği kanıtlanmıştır.


 • @DemoKratos , bu deney bilinç dışını kanıtlamaz, zira karar anındanbir süre sonra parmaklara iletilmesi elbette zaman alacaktır, kısa da olsa...


 • @nejdet-evren tepki süresini şu an hatırlamıyorum ama kesinlikle sinir iletimi süresinden çok daha fazla sürede denek bilinçli kararını veriyor. Tabii denek kendini yaşamsal bir tehdit karşısında görmediği için düşünerek karar veriyor ve bu zaman alıyor. Yaşamsal tehdit algılasaydı saniye geçmeden tepki verirdi. Bilinçaltı kararını çoktan vermiş oluyor fakat bilinç durumu tartmaya devam ediyor. Sonra da bilinçaltının önceden belirlediği kararı o da veriyor.

  Hatta bu deney karar verme özgürlüğü diye bir şey olmadığı konusunda spekülasyonlara yol açmıştı.


Benzer Konular

 • 5
 • 5
 • 1
 • 4
 • 4