• Özel sektör olan bir ülkeye sosyalist denilir mi?
  Nasyonal sosyalizm adında sosyalizm var ama sosyalizm tanımına uyuyor mu?
  Azınlığın veya ayrıcalıklı grupların yönetimi altında olan ülkelere sosyalist denilir mi?
  Karma ekonomi uygulanan ülkeler sosyalist midir?
  Atatürk ilkelerinde devletçilik ilkesi sosyalist bir uygulama mıdır?
  Bir ülke içinde kar kira komisyon faiz borsa vb şeyler varsa o ülke sosyalist olur mu?
  Liderlik ilkesi uygulanan bir ülkeye sosyalist denilir mi?
  Sosyalizmin ne olduğunu bildiğinize emin misiniz?


 • @TENTEN, içinde söyledi: Sosyalizm nedir?

  Özel sektör olan bir ülkeye sosyalist denilir mi?

  Gayet basitçe yazarsak...
  Sosyalizm, temelinde kapitalist düzenin üstesinden gelmenin ve işçi sınıfını yoksulluktan ve baskıdan kurtarma hedefini güder.

  Bu noktaları gerçek hayatta hayata bir şekilde geçirebiliyorsan ve tüm topluma uygulayabiliyorsan, sosyalizmden bahsetmek mümkündür.
  Ancak bu utopik bir hedef bence, çünkü insanların damarında kapitalizm akar. Yani eşitçe paylaşmaktan ziyade bencillik ve hep bana hep bana düşüncesi yatar.


 • Özel sektör olan bir ülkeye sosyalist denilir mi?
  Hayır
  Nasyonal sosyalizm adında sosyalizm var ama sosyalizm tanımına uyuyor mu?
  Hayır
  Azınlığın veya ayrıcalıklı grupların yönetimi altında olan ülkelere sosyalist denilir mi?
  Hayır
  Karma ekonomi uygulanan ülkeler sosyalist midir?
  Hayır
  Atatürk ilkelerinde devletçilik ilkesi sosyalist bir uygulama mıdır?
  Hayır
  Bir ülke içinde kar kira komisyon faiz borsa vb şeyler varsa o ülke sosyalist olur mu?
  Hayır
  Liderlik ilkesi uygulanan bir ülkeye sosyalist denilir mi?
  Hayır
  Sosyalizmin ne olduğunu bildiğinize emin misiniz?
  Hayır

  Hepsi hayır.

  Ancak sosyalizm hayal değil ama dünya kapitalist iken ambargo yiyeceği için gerçekleşmesi çok zordur.
  Karma ekonomi sosyalizme giden yolu kolaylaştırır, ancak karma ekonomi sonrası geriye dönüş de mümkündür.
  Örneğin şu anda karma ekonomiyi uygulayan ülkelerin tamamı kalkınmış durumda, sosyalizme en yakın ülkelerdir ama ambargo korkusu yüzünden isteseler de sosyalizme geçemezler. Bunların sayısı çoğalırsa ve birbirlerini desteklerlerse sosyalizme geçebilirler. Lakin sosyalizme geçmek için bu da yetmiyor, halkın kapitalist anlayıştan arınması gerekiyor ki, bu da binlerce yıldır bu anlayışa adapte olmuş halk için çok uzun bir süreç gerekiyor.

 • Yönetici

  Sosyalizm, proleterya diktatörlüğünün kendi sınıfını da sönümlendireceği bir ara rejimdir.


Benzer Konular

 • 3
 • 5
 • 6
 • 15
 • 17