• alt metni
    Kendi kendini tasarlamak birbirlerini çizen eller resminde olduğu gibi paradoksa yol açmaz mı?

    Kendi kendine örgütlenme ve döngülü evren modellerinin bu resimden ne farkı var?


  • Evet, evreni tanrı tasarladı, tanrıyı kenru tasarladı, kenruyu yanru tasarladı, yanruyu manru tasarladı, manruyu yine tanrı tasarladı diye bir saçmalık olmaz.

    Tasarım bilim gibi, etik gibi, hukuk gibi, aşk gibi, merhamet gibi insan icadıdır. Doğada yoktur.


Benzer Konular