Skip to content

Felsefe

446 Konu 903 İleti

Alt kategoriler


 • 86 Konu
  117 İleti
  S

  Türkiye de en büyük aydınlanma karşıtı Celal Şengör dür. Bakın ne demiş.
  Fransız Devriminin aydınlanmanın bir sonucu olduğunu bilmiyor mu acaba?

  https://onedio.com/haber/prof-dr-celal-sengor-fransiz-ihtilali-insanlik-icin-bir-felaket-olmustur-akli-oldurmustur-1190044

 • 113 Konu
  189 İleti
  S

  Bence milliyetçilik iyi bir şey değil. Kimseye bir faydası da yok, yani bana veya sokaktaki adama ne faydası var milliyetçiliğin?
  Ne yenilikler veya gelişmeler getirmiş milliyetçilik?
  Kapitalizm nasıl yok olmaya mahkum bir çürük ekonomik sistemse, milliyetçilikte çürük bir düşünce sistemidir.
  İnsanlığa-insanlara bir faydası yoktur. Tıpkı kapitalizm gibi insan bilincinin yetersizliğinin ve insan acizliğinin ürünüdür.

  @DemoKratos, içinde söyledi: Milliyetçiliğin Epistemolojisi

  Bu deha milliyetçiliği altı ilkenin içine boşuna almamıştır. Doğal bir ateşleyici roket olduğu için almıştır. Bugün Çin neden Ay'a, Mars'a gidiyor? Çİn bayrağını oraya taşımak için. Çinliler de var demek için.

  Bence milliyetçiliğin öyle bir etkisi yok, tam aksine bilimsel düşüncenin ve özgürlüğün önüne geçiyor.

 • 93 Konu
  155 İleti
  K

  Değerli bir taşı ovalamadan parlak hale getiremezsiniz.

 • 115 Konu
  115 İleti
  TENTENT

  1 Düşüncenin,bilginin konusuna yönelmesi durumu.
  Buna göre, Ortaçağ mantıkçıları, başka göstergele­ri değil de, doğrudan doğruya şeylerin ken­dilerini gösteren gösterge ya da işaretler için ilk yönelim (primae intentionis), şeylerin biz­zat kendilerini değil de, şeylerle ilgili işaretle­ri gösteren im, gösterge, deyim ya da terimler için ikinci yönelim terimini kullanmışlardır. Buna göre, örneğin "İn­san ölümlüdür" önermesinde, insan terimi, şeylerin, yani kendileri im ya da göstergeler olmayan insanların yerini tutan bir gösterge olduğu için ilk, buna karşın "Türler cinslerin bölmeleridir" önermesinde ise, tür, "insan", "at" ve "köpek" gibi, kendileri, şey değil de,deyim olan cins isimlerin yerini tuttuğu için, ikinci yönelimden bir terim olmak durumun­dadır.

  2 Biraz daha genel bir çerçeve içinde, bi­lincin, daima kendisinin ötesindeki bir şeye işaret ederek, her zaman bir şeyin bilinci ol­ması, faaliyetini belli sonuçlara doğru yönelt­mesi durumu; bilincin, dış dünyada varolma­sı gerekmeyen zihinsel bir nesne yaratması, onu dış dünyaya yansıtması hali, bir şeyin kendisinin dışındaki ve ötesindeki bir şeye yönelmesi, o şeyi hedeflemesi hali. Nitekim, Husserl'e göre, yönelim, bilincin algı, tasav­vur, vb.ye bir anlam yükleme imkanı veren özel bir tavrıdır.

  3 Ahlakta, eylemin ulaşmayı amaçladığı nihai hedef. Bu bağlamda, örneğin Kant'a gö­re, eylemlerimizin ahlaki değerini yaratanşey, eylemin sonucu değil, fakat niyeti ve yö­nelimidir.
  Bu bağlamda, yönelmişliği, bilincin özsel ve ayırt edici bir özelliği ve bu arada, zihnin bi­lişsel ve iradi faaliyetinin temeli olarak gören bilgi anlayışına yönetimcilik adı verilirken, zih­ni, bilincin dış dünyada varolması gerekme­yen zihinsel bir nesne inşa etme ve içeriğini dış dünyaya yansıtma yeteneğiyle tanımlayan öğ­reti yönetimsel zihin teorisi diye tanımlanır.

 • Kanıtsız Felsefe Olmaz

  2
  0 Oy
  2 İleti
  41 Bakış
  kâfir imamK

  Örneğin @Efruhte nin hayal dünyası böyle

  https://tr.pinterest.com/pin/614248836662434488/

  Ama gerçekler böyle

  https://kisadalga.net/haber/detay/iranli-kadinlar-anlatiyor-kadinin-iranda-yasadigi-sorunlar-bugunun-degil-1_43210

 • 2 Oy
  4 İleti
  67 Bakış
  K

  Nankör ve kibir.
  Dindarlar, dinsizleri/kâfirleri bununla suçlarlar. Bu forumda da bunu yapan dindarlar var.
  Neymiş efendim?
  Her şeye gücü yeten Arap Tanrısı işini gücünü bırakmış (belki canı sıkılmıştır), özene bezene bu dünyayı ve bilhassa insanları yaratmış. Yetmemiş hayvanları, insanların hizmetine sunmuş.
  Karşılıksız bir şeyin olmadığını yine bu tanrı bize ispatlıyor.
  Nasıl mı?
  Diyor ki, bunların karşılığında bana kayıtsız şartsız tapacaksınız. Yan çizerseniz sizi yakarım.

  Biz de kendisine sittiri çektiğimiz için nankör ve kibirli oluyormuşuz. Tabii yersen. Halbuki iyilik timsali ve merhametli birisi karşılık beklemeye tenezzül etmez, hele ki işkence (cehennem) yapmaya yeltenmez.

 • Düşünürlerin Özlü Sözleri

  14
  0 Oy
  14 İleti
  207 Bakış
  S

  a378b3aa-ed04-4190-8b4c-8111106b2e1e-image.png

 • Bilgi nedir? Bilginin Doğası

  3
  1 Oy
  3 İleti
  113 Bakış
  kâfir imamK

  Hayal ettiğiniz şey bilgi değildir. Çünkü sadece senin bildiğin birşeydir. Aynı konuda herkes farklı bir haayal kurabilir.

  Hayalin bilgiye dönüşmesi için sistematik tekrarlanabilir sonuçlarla olanaklıdır.

  Varsayalım ki hayal kurduğumuz şeyi gerçek yaptık , ki o bir tanrı olamaz.

  Zihninden çıkmış, planlanmış, denenmiş bir şey tanrı olamaz.

  Sonuç olarak tanri bilinemez , sizin bildikleriniz kendi hayal dünyanızda yarattıklarınızdan ibarettir.

  Uydurmalar , hikayeler , masallar kimseyi bağlamaz.

 • Kendi kendine tasarım mümkün müdür?

  15
  0 Oy
  15 İleti
  259 Bakış
  TENTENT
  <!DOCTYPE html> <html> <title>HTML Tutorial</title> <body> <canvas id="myCanvas" width="500" height="500" style="border:3px solid #000000;"> </canvas> <script> let myVar = setInterval(myTimer, 100); function myTimer() { var tuval = document.getElementById("myCanvas"); var ctx = tuval.getContext("2d"); var r = ["blue", "red", "green", "yellow", "black", "white", "brown", "gray"]; var c = Math.ceil(8 * Math.random() - 1); ctx.fillStyle = r[c]; ctx.beginPath(); ctx.arc(Math.round(Math.random() * 500), Math.round(Math.random() * 500), Math.round(Math.random() * 45) + 5, Math.PI * 2 * Math.random(), Math.PI * 2 * Math.random()); ctx.fill(); } </script> </body> </html>

  Bu kodu not defterine yapıştırıp html olarak kaydedin.
  Yada kodu aşağıdaki bağlantıda çalıştırın.
  https://html.onlineviewer.net/
  Adımı yazması için ne kadar beklemem gerekiyor. 🙂
  Bol bol smile, pacman vb şeyler çıkıyor. Adını @smile cehennemi koydum. 🙂

 • Anarko Nihilizm

  30
  1 Oy
  30 İleti
  326 Bakış
  MistikM

  tr.jpg

 • İlericilik ve Gericilik

  3
  0 Oy
  3 İleti
  58 Bakış
  S

  İlericiliğe örnekler nelerdir?

  İlerici politikalar, toplumda var olan mevcut düzeni, değerleri ve kurumları değiştirmeyi amaçlayan politikalardır. Bu politikalar genellikle değişime açıktır ve geleceğe dönük bir bakış açısına sahiptir. İlerici politikaların örnekleri şunlardır:

  Kadınların ve azınlıkların haklarını genişleten politikalar: Örneğin, kadınların çalışma ve siyasete katılımını kolaylaştıran, azınlıkların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini artıran politikalar ilerici politikalara örnek olarak verilebilir.

  Din ve etnik köken temelinde ayrımcılığı ortadan kaldıran politikalar: Örneğin, tüm vatandaşlara eşit haklar tanıyan, din ve etnik köken temelinde ayrımcılığa karşı yasa çıkaran politikalar ilerici politikalara örnek olarak verilebilir.

  Çevreyi korumaya yönelik politikalar: Örneğin, sera gazı emisyonlarını azaltan, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan politikalar ilerici politikalara örnek olarak verilebilir.

  Geçmişte ve günümüzde ilerici politikalara birçok örnek verilebilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin kaldırılması, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, İsveç'te sosyal refah devleti modelinin benimsenmesi ilerici politikalara örnek olarak verilebilir.

  Günümüzde de ilerici politikalar, dünyanın birçok yerinde uygulanmaya devam etmektedir. Örneğin, bazı ülkelerde kürtaj ve eşcinsel evlilik gibi hak ve özgürlükler genişletilmekte, bazı ülkelerde çevre koruma düzenlemeleri güçlendirilmektedir.

  Görüldüğü gibi ilerici politikalar, toplumda var olan çeşitli grupların haklarını ve özgürlüklerini genişletebilir. Bu politikalar, toplumsal eşitliği ve refahı artırabilir, demokrasi ve insan haklarına katkıda bulunabilir.

  İlerici politikalara verilebilecek bazı örnekler şunlardır:

  Eğitimde fırsat eşitliği: Herkesin, cinsiyeti, etnik kökeni, sosyoekonomik durumu veya engelliliği ne olursa olsun, kaliteli eğitime erişimi sağlayarak, toplumda var olan fırsat eşitsizliğini azaltmak.

  Sağlık hizmetlerine erişim: Herkesin, finansal durumu ne olursa olsun, kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi sağlayarak, toplumda var olan sağlık eşitsizliğini azaltmak.

  İşyerinde eşitlik: Kadınların ve erkeklerin, işyerinde eşit haklara ve fırsatlara sahip olması için gerekli düzenlemeleri yapmak.

  Din ve etnik köken temelinde ayrımcılığın ortadan kaldırılması: Tüm vatandaşlara, dini ve etnik kökeni ne olursa olsun, eşit haklar tanımak.

  Çevrenin korunması: İklim değişikliğiyle mücadele etmek, yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve çevre kirliliğini azaltmak için gerekli önlemleri almak.

  İlerici politikalar, toplumu daha adil, eşit ve sürdürülebilir bir hale getirmek için gereklidir.

 • Benim Felsefem - Antinatalizm

  66
  0 Oy
  66 İleti
  268 Bakış
  MistikM

  alt metni

 • İnsan iyi midir kötü müdür?

  32
  2 Oy
  32 İleti
  529 Bakış
  EfruhteE

  @phi, içinde söyledi: İnsan iyi midir kötü müdür?

  @Efruhte sizi daha sık buralarda gormek istiyoruz. Kaleminizi ozledik.

  Sağol @phi 🙂 inşaallah daha aktif olmaya çalışacağım

 • Kendimce

  41
  2 Oy
  41 İleti
  784 Bakış
  nejdet evrenN

  Hiçbir şey yapmadığını gördüğünde hayatın sana ait olmadığını fark edersin; ilk edimin reddetmek değilse tükenirsin...

 • Hiyerarşiye karşı Anarşi

  6
  2 Oy
  6 İleti
  163 Bakış
  MistikM

  alt metni

  https://sosyalistforum.biz

 • Çare Nükleer

  1
  -2 Oy
  1 İleti
  51 Bakış
  Kimse yanıtlamadı
 • Antinatalizm (Doğum Karşıtlığı)

  19
  0 Oy
  19 İleti
  253 Bakış
  MistikM

  alt metni

 • Hiç rüyadayken rüyada olduğunu fark ettin mi ?

  10
  1 Oy
  10 İleti
  258 Bakış
  S

  @TENTEN, içinde söyledi: Hiç rüyadayken rüyada olduğunu fark ettin mi ?

  Rüyada olup olmadığınızı nasıl anlıyorsunuz?

  Ben çoğu zaman anlıyorum. Beynim haber veriyor.

  @kereste, içinde söyledi: Hiç rüyadayken rüyada olduğunu fark ettin mi ?

  Rüya görürken acı hissettin mi?
  Hissetmiyorsan rüyadasın.

  Rüyada acı çekilmeyecek diye bir şart yok diye biliyorum. Acı hissetmek beyinsel zaten. Örneğin otistikler acıyı hissetmezler.

 • 1 Oy
  1 İleti
  34 Bakış
  Kimse yanıtlamadı
 • Diyalektik Ve Bilimsel Felsefe

  1
  0 Oy
  1 İleti
  56 Bakış
  Kimse yanıtlamadı
 • Yalan

  6
  -1 Oy
  6 İleti
  87 Bakış
  nejdet evrenN

  Giritli Paradoksu'
  "Giriit'e yaşayan herkes yalancıdır" burada yalan ve gerçek, doğru ve yanlış iç-içedir. Fizik dünyadaki gerçeklik ile olgu dünyasındaki gerçeklik bir ve aynı değildir; kitleye mal olan bir düşünce yalan-doğru fark etmez maddi bir güce dönüşüşmüş, realitede karşılık bulan bir gerçekliktir.

 • Gerçek Nedir?

  2
  0 Oy
  2 İleti
  66 Bakış
  phiP

  @kâfir-imam yalan olmayan hersey gercektir 🙂

 • İnanç ve Güvenilmez Bir Tanrı

  7
  0 Oy
  7 İleti
  118 Bakış
  D

  @kâfir-imam iletinin altına imzamı atıyorum. Her noktası virgülüne kadar. Bundan daha doğru bir söz söylemek zor.

 • 0 Oy
  1 İleti
  60 Bakış
  Kimse yanıtlamadı